KRIMINALFORSORGENS BEHANDLING AF BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR

De følgende dokumenter beskriver metoder og procedurer som kriminalforsorgen benytter når
de har børn/unge under 18 år i deres varetægt.

Det første afsnit omhandler kriminalforsorgens brug af disciplinærstraffe overfor de unge.
Emnet er "isolation af børn / unge i strafcelle".

Det andet omhandler kriminalforsorgens brug af disciplinærstraffe overfor de unge samt sagsbehandlingen.
Emnerne er "sagsbehandlingen, grundloven, og magtmisbrug".

I det tredie afsnit, beskrives konkrete disciplinærsager i kriminalforsorgens regi.

I dokumenterne er der en række links til yderligere information om emnerne.

Afsnit 1:
Disciplinærstraf: Strafcelle isolation af børn / unge under 18 år - Sidst opdateret d. 12/1-2017

Afsnit 2:
Disciplinærstraf: Sagsbehandling - disciplinærsagerne mod børn/unge under 18 år - Sidst opdateret d. 12/1-2017

Afsnit 3:
Disciplinærstraf: Konkrete sager (case-stories) mod børn under 18 år (anonymiserede, autentiske) - Sidst opdateret d. 12/1-2017

Note: I am working on translating some of these documents to English. The first one will be related
to the first section 'strafcelleisolation' - 'Solitary confinement of children under 18 in punishment / isolation cells'


Skrevet af Johnny F. Lauridsen.
Email: johnnyfribert@gmail.com

Diverse Links:
Magtanvendelsesudvalgets Betænkning fra 2015 Indgangs-side

Magtanvendelsesudvalgets Betænkning fra 2015 - PDF

Samråd i Folketinget om isolation af børn

Børnerådet 2014: Børn skal ud af isolation i de danske fængsler

Magtanvendelsesbekendtgørelsen

Magtanvendelsesbekendtgørelsen - senere ændringer til forskriften

Straffuldbyrdelsesloven

Normalreaktionsskemaet - Microsoft WORD Doc.

Retsinformation.dk - søg efter love og bekendtgørelser

Institut for menneskerettigheder (frihedsberøvelse)

Institut for menneskerettigheder (Status 2013, Børn)

Institut for menneskerettigheder (Isolation)

Socialstyrelsen: Vejledning til Magtanvendelsesbekendtgørelsen for børn og unge